Israel – Wikivoyage
https://vi.wikivoyage.org/wiki/Israel
2019-04-15 04:40:09 100
Israel (phiên âm: Ixraen; cũng được gọi là Nhà nước Do Thái) là một quốc gia theo chế độ cộng hòa ở vùng Trung Đông bên cạnh Địa Trung Hải. Tên "Israel" có ...