VieclamOnline(FREE ALL) | Miễn phí tất cả, Đăng tuyển việc ...
http://vieclamonline.com.vn/
2019-04-11 11:03:21 128
Cho một tuần làm việc hiệu quả. Một cuộc điều tra ý kiến dân công sở của công ty Robert Half International cho thấy hầu hết những người đi làm đều nói rằng thứ 3 là ngày họ làm việc hiệu quả nhất trong tuần. Nhưng một tuần làm việc không chỉ có thứ 3.