Chứng chỉ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
https://vienquanlyxaydung.edu.vn/chung-chi-dau-thau-va-quan-ly-du-an/
2019-04-29 07:02:45 68
Nội dung chính của khóa học chứng chỉ đấu thầu và quản quản lý dự án. Chương trình khung đào tạo chứng chỉ đấu thầu cơ bản đối với lựa chọn nhà thầu