Thống kê dân số thế giới năm 2017 - Viện Khoa học Thống kê
http://vienthongke.vn/tin-tuc/43-tin-tuc/2560-thong-ke-dan-so-the-gioi-nam-2017
2019-04-17 04:14:19 205
27 Tháng Ba 2017 ... Ước tính dân số thế giới dự kiến đạt 8 tỷ người vào năm 2023 và ... Xếp hạng 20 quốc gia đông dân nhất thế giới tính đến ngày 22/3/2017.