Lớp Học Cấp Chứng Chỉ Đấu Thầu Và Quản Lý Dự Án Xây Dựng
https://vienxaydung.edu.vn/lop-hoc-cap-chung-chi-dau-thau-va-quan-ly-du-an-xay-dung/
2019-04-29 07:02:45 117
Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức và trình độ nghiệp vụ Đấu thầu và Quản lý Dự án cho các tổ chức, đáp ứng quy định của Luật Đấu thầu về nhân sự ...