Cơ khí Là Gì? Tìm Hiểu Về Cơ khí Là Gì?
https://vietadsgroup.vn/hoi-dap-la-gi-/co-khi-la-gi-tim-hieu-ve-co-khi-la-gi--c62d11386.aspx
2019-04-15 06:58:26 168
Cơ khí là gì? Kỹ thuật cơ khí là "một ngành Khoa học kỹ thuật, ứng dụng các nguyên lý vật lý, kỹ thuật và khoa học vật liệu để thiết kế, phân tích, chế tạo và bảo dưỡng các loại máy móc và hệ thống cơ khí.