THUẬT NGỮ TIẾNG ANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP (PART 1) :: Việt ...
http://vietanhsongngu.com/thuat-ngu-tieng-anh-nganh-nong-nghiep--part-1--325.htm
2019-05-12 11:46:10 211
9 Tháng 4 2018 ... vietanhsongngu.com - Để mở rộng khối từ vựng tiếng Anh của các bạn, ... Guard cell : tế bào bảo vệ; Gymnosperm : thực vật hạt trần (thực vật ...