Ngày 6 - 4 chính thức trở thành ngày quốc tế đàn ông
https://vietbao.vn/The-gioi/Ngay-6-4-chinh-thuc-tro-thanh-ngay-quoc-te-dan-ong/2147662634/159/
2019-04-15 03:18:14 196
Bọn con gái lấy ngày này làm ngày quốc tế đàn ông. Anh tôi giải thích thế này, hôm nay là ngày 6 – 4 nếu ta kết hợp hai số đó lại thành số 64, mà trong bảng hệ thống tuần hoàn hóa học, 64 là nguyên tử Đồng, kí hiệu là Cu (mà đàn ông thì…).