Mạng Lưới VCB - vietcombank.com.vn
http://vietcombank.com.vn/About/Network.aspx
2019-04-16 16:30:11 167
Mạng lưới Vietcombank. Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Telex: 411504/411229 VCB – VT Tel: 84-24-39343137