Công nghệ 8 Bài 49 ngắn nhất: Thực Hành: Tính toán tiêu thụ điện ...
https://vietjack.com/giai-cong-nghe-lop-8/bai-49-thuc-hanh-tinh-toan-tieu-thu-dien-nang-trong-gia-dinh.jsp
2019-04-22 23:14:03 69
Để học tốt Công nghệ lớp 8, dưới đây liệt kê các bài giải bài tập Công nghệ 8: Bài 49: Thực Hành: Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình. Bạn vào tên bài ...