Trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp - C1 - Vietlod
https://vietlod.com/trac-nghiem-tai-chinh-doanh-nghiep-c1
2019-05-05 03:46:12 147
26 Tháng Bảy 2014 ... Bộ đề thi trắc nghiệm Tài chính Doanh nghiệp (có đáp án và các gợi ý). ... về Tài chính doanh nghiệp (24 câu); Chương 2: Dòng tiền (57 câu) ...