Các quy định về thị thá»±c nhập cảnh vào Đức đối với người nộp đơn ...
https://vietnam.diplo.de/vn-vi/service/05-VisaEinreise/-/1223630
2019-04-15 05:30:10 356
Quý vị chỉ có thể nộp đơn xin thị thực tại Đại sứ quán Đức tại Hà Nội, nếu Quý vị thường trú tại ... CHÚ Ý VỀ THỜI GIAN XỬ LÝ HỒ SƠ XIN VISA SCHENGEN !