Thị thực kết hôn/ chung sống với bạn đời sau đó ... - Đại sứ quán Đức
https://vietnam.diplo.de/vn-vi/service/05-VisaEinreise/171006-eheschliessung-mit-anschliessender-daueraufenthalt-vnm/1286670
2019-04-22 16:22:11 87
Để xin cấp thị thực đề nghị Quy vị nộp những giấy tờ sau: Hộ chiếu có giá trịHai ... Chứng nhận của Phòng hộ tịch Đức về việc đã nộp hồ sơ đăng ký kết hôn ...