Thị thực đoàn tụ gia đình với vợ/ chồng hoặc bạn ... - Đại sứ quán Đức
https://vietnam.diplo.de/vn-vi/service/05-VisaEinreise/171006-fz-ehepartner-vnm/1263938
2019-04-22 16:22:11 107
Để xin cấp thị thực đề nghị Quy vị nộp những giấy tờ sau: Hộ chiếu có giá ... Sau khi xét duyệt xong hồ sơ của Quý vị, Quý vị sẽ nhận lại các bản gốc. ... xem thêm tại đây; Đối với những hôn nhân trước đó: Bản án ly hôn (đã được ... Hướng dẫn chứng minh trình độ tiếng Đức đơn giản khi xin thị thực đi đoàn tụ với vợ/chồng.