EVN Finance đặt chân vào thị trường cho vay tiêu dùng và trả góp
https://vietnambiz.vn/evn-finance-dat-chan-vao-thi-truong-cho-vay-tieu-dung-va-tra-gop-47378.htm
2019-05-05 18:16:08 71
3 Tháng Ba 2018 ... Ngày 26/2/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có Quyết định ... và hoạt động của Công ty tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance).