Sứ Quán Việt Nam tại Thụy Điển
http://vietnamemb.se/vi/index.php?option=com_content&view=article&id=2:s-quan-vit-nam-ti-thy-in&catid=2:about-embassy
2019-04-22 06:04:18 178
Su Quan Vietnam tai Thuy dien. ... Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Vương quốc Thụy Điển. Örby Slottsvägen 26 125 71 Älvsjö Stockholm, Sweden.