Tổng quan đất nước Brunei - VietNamExport
http://vietnamexport.com/nuoc-lanh-tho/28/tong-quan.html
2019-04-17 12:02:25 158
Tên đầy đủ Vương quốc hồi giáo Brunay Vị trí địa lý Thuộc Đông Nam Á, giáp ... 7.3% Trên 65 tuổi: 3.8% Tỷ lệ tăng dân số (%) 1691.000 Dân tộc Malay 67%, ...