Cho thuê tài chính là gì? Đặc điểm của cho thuê ... - VietnamFinance
https://vietnamfinance.vn/cho-thue-tai-chinh-la-gi-dac-diem-cua-cho-thue-tai-chinh-20180504224208785.htm
2019-05-04 13:44:10 103
27 Tháng Sáu 2018 ... và giữ quyền sở hữu tài sản, sau đó cho khách hàng thuê với mức tiền thuê nhất định. Cho thuê, còn gọi là cho thuê tài chính, là một nguồn ...