Nợ là gì? Các hình thức nợ - VietnamFinance
https://vietnamfinance.vn/no-la-gi-cac-hinh-thuc-no-20180504224210590.htm
2019-05-04 21:32:02 81
28 Tháng Bảy 2018 ... Các khoản nợ phát sinh từ việc vay tiền để mua hàng hóa, dịch vự hoặc tài sản chính. Các chứng chỉ nợ là bằng chứng để lấy lại số tiền cho ...