Báo cáo dự báo kinh tế Việt Nam năm 2019 và 2020
https://vietnamfinance.vn/bao-cao-du-bao-kinh-te-viet-nam-nam-2019-va-2020-20180504224221773.htm
2019-04-15 15:22:30 251
(VNF) - Với dự báo tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu chậm lại, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam cũng được dự báo sẽ giảm nhẹ, nhưng vẫn được duy trì ở mức khá cao là 6,8% trong năm 2019 và 6,7% trong năm 2020.