Ngành công nghệ thực phẩm: Nhân sự cung không đủ cầu ...
https://vietnammoi.vn/nganh-cong-nghe-thuc-pham-nhan-su-cung-khong-du-cau-168221.htm
2019-11-27 04:15:06 67
Công nghệ thực phẩm là một trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP HCM, nên nhu cầu nguồn nhân lực của ngành này rất lớn. Tuy nhiên, do số trường đào tạo ngành này chưa nhiều nên sinh viên ngành công nghiệp thực phẩm ra trường vẫn cung không đủ cầu.