Xét nghiệm huyết học là gì - VietNamNet
https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/cac-loai-benh/xet-nghiem-huyet-hoc-la-gi-386272.html
2019-04-15 05:44:32 133
24 Tháng Tám 2017 ... Xét nghiệm huyết học hay xét nghiệm công thức máu (huyết đồ) là một trong ... thường được sử dụng nhiều nhất trong các xét nghiệm y khoa.