Cách xem số điện thoại mạng nào sau khi chuyển mạng giữ số?
https://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe/vien-thong/cach-xem-so-dien-thoai-mang-nao-sau-khi-chuyen-mang-giu-so-489302.html
2019-04-17 06:36:07 103
Làm sao để phân biệt thuê bao nội hay ngoại mạng? Đây là thắc mắc của rất nhiều người dùng di động khi dịch vụ chuyển mạng ...