Di chúc chưa chứng thực có được coi là hợp pháp - VietNamNet
https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/hoi-am/di-chuc-chua-chung-thuc-co-duoc-coi-la-hop-phap-400673.html
2019-04-20 01:34:03 73
27 Tháng Chín 2017 ... Ông tôi trước khi chết đã soạn sẵn một tờ di chúc chia tài sản cho con cháu. Vậy khi ông mất đi tờ di chúc này có được coi là hợp pháp chia tài ...