Ôm lựu đạn cố thủ 14 tiếng trong nhà vì lý do không ngờ ...
https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-nghi-pham-o-nghe-an-om-luu-dan-co-thu-14-tieng-trong-nha-vi-ly-do-khong-ngo-480840.html
2019-04-12 12:40:29 91
Vây bắt nghi phạm ở TP Vinh, Nghệ An: Sau hơn 14 tiếng ôm lựu đạn cố thủ tại nhà riêng, đối tượng Lê Ngọc Sơn bị lực lượng ...