tăng trưởng - Tổng cục Du lịch
http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/tags/tang-truong
2019-04-26 03:20:03 166
Những cực tăng trưởng mới cho du lịch Việt (05/11/2018) ... Năm 2017: khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 12,9 triệu lượt (31/12/2017).