Các loại sản phẩm hóa chất dùng để tẩy sơn, bóc sơn
http://vietquang.com.vn/news/cac-loai-san-pham-hoa-chat-dung-de-tay-son-boc-son.html
2019-05-03 09:32:13 153
Chế phẩm tẩy sơn là một hỗn hợp gồm nhiều chất trong đó thành phần chủ yếu là ... loại bỏ lớp sơn cũ trên bề mặt sản phẩm: nhôm, đồng, sắt thép, gỗ, nhựa.