Kyoel Steel đã thâu tóm xong Thép Việt Ý? | Vietstock
https://vietstock.vn/2018/05/kyoel-steel-da-thau-tom-xong-thep-viet-y-764-604237.htm
2019-05-05 19:02:04 115
10 Tháng Năm 2018 ... Trong phiên giao dịch sáng 10/05, CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS) được khối ngoại mua thỏa thuận ... Nhà máy có công suất 300,000 tấn/năm.