Poly trong suốt 8567 | 越星化學工程貿易
http://viettinh.com.vn/poly-trong-suot-8567/
2019-05-05 23:38:20 81
Poly trong suốt 8567 là nhựa unsaturated polyester (nhựa không no). o Độ nhớt ... Thích hợp dùng để đúc các sản phẩm mỹ nghệ yêu cầu độ trong suốt cao.