Tại sao quảng cáo facebook không chạy dù đã được phê duyệt ...
http://vinalink.com.vn/2016/06/20/tai-sao-quang-cao-facebook-khong-chay-du-da-duoc-phe-duyet/
2019-04-26 22:12:06 111
20 Tháng Sáu 2016 ... Bạn set up thành công quảng cáo, được facebook phê duyệt nhưng chờ mòn mắt mà không thấy quảng cáo cắn tiền. Tại sao quảng cáo ...