Thế nào là xe kinh doanh và không kinh doanh vận tải? | VINATECH...
https://vinatechgps.com/the-nao-la-xe-kinh-doanh-van-tai.html
2019-11-07 16:00:07 112
– Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.