Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Lào đến thăm và ...
https://vinatom.gov.vn/doan-cong-tac-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-lao-den-tham-va-lam-viec-voi-trung-tam-danh-gia-khong-pha-huy/
2019-04-29 23:38:06 81
24 Tháng Chín 2018 ... Sáng ngày 12/9/2018, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ Lào gồm có ông Viengthong Vongthavilay – Vụ trưởng Vụ Tiêu chuẩn và ...