KINH NGHIỆM XIN VISA DU LỊCH MỸ TỰ TÚC - vinhgau.com
https://vinhgau.com/blog/kinh-nghiem-xin-visa-du-lich-my-tu-tuc/
2019-04-15 06:52:15 353
Xác nhận đơn xin visa (DS-16) – ở bước 2; 01 ảnh thẻ 5x5cm chụp trong 06 tháng gần đây. Cái này mang theo để phòng hờ trường hợp là hình ảnh bạn upload ở Bước 1 không đủ chuẩn để in visa. Biên nhận thanh toán lệ phí visa $160 của EMS mà bạn đã làm ở bước 2