Xin visa đi Nhật mất bao lâu để có kết quả? | Visa24h
https://visa24h.info/xin-visa-di-nhat-mat-bao-lau/
2019-04-15 06:20:22 290
Xin visa đi Nhật mất bao lâu? Trước ngày 04/01/2018, thời gian xét duyệt hồ sơ xin cấp visa Nhật Bản là 7 ngày làm việc. Thời gian này áp dụng đối với các trường hợp tiếp nhận tại Quầy tiếp nhận Phòng lãnh sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.