XIN VISA HÀN QUỐC 5 NĂM CHO KHÁCH VIỆT NAM
https://visabaongoc.com/ho-so-xin-visa-han-quoc-5-nam/
2019-04-15 12:32:16 390
HỒ SƠ XIN VISA HÀN QUỐC 5 NĂM. Điều kiện : Khách phải đi Hàn Quốc ít nhất 2 lần. Hồ sơ gồm: – 02 hình 4×6 (nền trắng, không quá 6 tháng) – Hộ chiếu có visa Hàn Quốc đi 2 lần trở lên (Bản gốc, còn hạn ít nhất 6 tháng, có chữ ký) – CMND (Bản sao, công chứng)