Điều kiện xin visa Hàn Quốc 5 năm và 9 điều ... - visana.vn
https://visana.vn/dieu-kien-xin-visa-han-quoc-5-nam-va-nhung-dieu-can-biet-truoc-khi-di-du-lich/
2019-04-15 11:06:22 259
Điều kiện xin visa Hàn Quốc 5 năm. Từ ngày 3 tháng 12 năm 2018, Hàn Quốc bắt đầu cấp thị thực 5 năm cho người mang hộ chiếu Việt Nam với ít điều kiện hơn và đã loại bỏ yêu cầu người xin thị thực phải chứng minh nguồn thu nhập của mình.