LÀM VISA HÀN QUỐC 5 NĂM - VisaOne
https://visaone.vn/visa-han-quoc-5-nam/
2019-04-15 12:32:16 182
HÀN QUỐC CẤP VISA HÀN 5 NĂM CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM. Từ ngày 3/12, Hàn Quốc bắt đầu áp dụng việc thi hành chế độ visa nhiều lần (multiple visa) cho mọi công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại ba thành phố Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng trong vòng 5 năm.