Visa đi Đức - visauytin.com
https://visauytin.com/lam-visa-di-duc/
2019-04-16 09:20:13 204
Hổ sơ xin visa Đức bằng tiếng Việt phải được dịch sang tiếng Đức hoặc tiếng Anh. Thời gian cấp visa Đức khoảng 15 ngày sau khi Lãnh sự nhận hồ sơ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng trường hợp xin visa mà thời gian có thể lâu hoặc nhanh hơn.