Khóa học tiếng nhật - NHẬT BẢN (VJCC)
https://vjcc.org.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-tieng-nhat.html
2019-04-16 01:16:05 123
Với thời lượng tăng 35% so với các khóa học thông thường, khóa học N1 đặc biệt sẽ cung cấp không chỉ những kiến thức cơ bản nhất của cấp độ N1, mà còn giúp trang bị cho học viên kỹ năng làm bài, giải quyết các vấn đề trong đề thi một cách khoa học và hoàn ...