CHUỖI SIÊU THỊ MINH HOA – “BÁN LẺ THẾ HỆ 4.0 CẦN CÓ SỰ CHUẨN BỊ,...
https://vmptraining.com/tin-dao-tao/chuoi-sieu-thi-minh-hoa-ban-le-the-he-4-0-can-co-su-chuan-bi-phan-ung-phu-hop-voi-nhung-xu-huong-moi.html
2019-04-18 22:06:03 135
VMP Global Training xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của Chuỗi siêu thị Minh Hoa. VMP khẳng định sẽ mang lại những giải pháp năng lực và giải pháp phát triển đội ngũ hữu ích nhất cho cá nhân và doanh nghiệp.