Thông tin chung về thị thực ngắn hạn - La France au Vietnam
https://vn.ambafrance.org/Thong-tin-chung-ve-thi-thuc
2019-04-15 17:28:15 249
24 Tháng Mười Một 2016 ... Giấy xác nhận đăng kí trong trường hợp tham gia du lịch theo nhóm (tour) ... Thẻ sinh viên của một cơ sở giáo dục tại Pháp hay giấy tờ mô tả ...