Đến sứ quán Pháp - La France au Vietnam
https://vn.ambafrance.org/%C4%90en-su-quan-Phap-4531
2019-04-18 12:42:07 116
Giờ làm việc Các bộ phận của Sứ quán Pháp làm việc tất cả các ngày trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu). Cụ thể: - Bộ phận Lãnh sự: Từ 8h45 đến 11h45 - (...)