"Phó khoa" dịch ra tiếng Anh là gì? | Yahoo Hỏi & Đáp
https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100126110712AAPOqGA&p=khoa học tự nhiên tiếng anh là gì
2019-04-14 16:16:07 216
Deputy Dean nghe thấy cũng được đó. Bạn mà hỏi thêm Thủ Khoa, Trưởng Khoa, Chủ Nhiệm Khoa, Trợ Lý Khoa, Thư Ký Khoa, Bí Thư Chi Bộ Khoa, Bí Thư Chi Đoàn Khoa, Giáo Vụ Khoa, Chánh Văn Phòng Khoa, Phó Chánh Văn Phòng Khoa, v.v...dịch ra tiếng Anh là gì thì có khi Mỹ cũng pó tai lun !