"thượng sách", "trung sách", "hạ sách" bạn thích dùng "......sách ...
https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080413042659AALyz0C
2019-05-02 12:16:10 84
Nhân nghĩa gì?! Nói chung, theo quan điểm em: thượng sách là kiểu quả đấm thép, trung sách là kiểu lành, hạ sách là kiểu chậm mà chưa chắc chắc. Nếu phải ...