cho mình hỏi "tiếp xúc thường xuyên với hóa chất độc hại" dịch ...
https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101021000613AAWwjIn
2019-05-03 10:08:06 151
mội trường đây gồm : hóa chất, khói xe, xăng , dầu, sơn, bụi, từ trường gây ung thư, thực phẩm có nhiều hóa chất = nuôi bằng thuốc hóa học, ko tự nhiên, nước ...