Giáo Án Bài Vệ Sinh Mắt - Kết quả Hình ảnh
https://vn.images.search.yahoo.com/search/images?p=giáo án bài vệ sinh mắt
2020-06-01 00:55:04 73
Ngày soạn: 05/3/2019 Ngày giảng: 07/3/2019 Tiết 51 VỆ SINH MẮT I. Mục tiêu 1. Kiến thức - Trình bày được các nguyên nhân của tật cận thị, viễn thị và cách khắc phục.