Tuyển dụng, tìm việc làm Nhân Viên Part Time - 04/2019 | Indeed.com
https://vn.indeed.com/Vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-Nh%C3%A2n-Vi%C3%AAn-Part-Time
2019-04-29 08:10:09 115
1.206 việc làm Nhân Viên Part Time đang tuyển dụng trên Indeed.com, cập ... Thành phố Hồ Chí Minh ... Tạo điều kiện cho sinh viên đi làm thêm. .... Quản lý, tiếp nhận và chuyển tiếp các cuộc điện thoại gọi đến và gọi ra ngoài tại tổng đài.