Tuyển dụng, tìm việc làm Làm Thời Vụ Tai tại Khánh Hòa - 04/2019 ...
https://vn.indeed.com/Vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-L%C3%A0m-Th%E1%BB%9Di-V%E1%BB%A5-Tai-t%E1%BA%A1i-Kh%C3%A1nh-H%C3%B2a
2019-04-13 11:00:13 92
Nhan vien danh may du lieu tu xa. Workonline24h.com. Nha Trang. Nhà tuyển dụng trả lời tích cực. 1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng. Bán thời gian.