Tuyển dụng, tìm việc làm Quận Tân Bình Tai - 04/2019 | Indeed.com
https://vn.indeed.com/Vi%E1%BB%87c-l%C3%A0m-Qu%E1%BA%ADn-T%C3%A2n-B%C3%ACnh-Tai
2019-04-13 08:54:12 91
Làm việc tại Tân Bình, TP.HCM. Gửi CV ngay để được tham gia phỏng vấn trực tiếp với Ban Quản lý.. Quản lý và có kế hoạch kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng trang.