Thị thực không định cư | Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ...
https://vn.usembassy.gov/vi/visas-vi/nonimmigrant-visas-vi/
2019-04-15 13:44:12 320
Để bắt đầu thủ tục xin thị thực không định cư, xin vui lòng truy cập trang web về dịch vụ thị thực của chúng tôi tại đây.. Nếu đây là lần đầu tiên quý vị nộp đơn xin thị thực Không định cư, quý vị sẽ phải phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp.